GARMIN:

Ściągamy mapę z linku:
Pobrana mapę WISLA.ADM wgrywamy na kartę pamięci, którą mamy już w echosondzie.
GARMIN --> UserData --> i tutaj wrzucamy tą mapę
Następnie wkładamy kartę pamięci do echosondy, pojawi nam się ekran:
Klikamy --> Zarządzaj danymi użytkownika --> Łącz z karty --> i tu wybieramy plik WISLA.ADM

LOWRANCE:

Ściągamy mapę z linku:
Pobraną mapę wrzucamy na kartę pamięci którą mamy już w echosondzie.
Następnie wkładamy kartę pamięci do echosondy, uruchamiamy.
Na ekranie startowym po lewej stronie klikamy „PAMIĘĆ” --> Następnie wybieramy „Karta pamięci”
--> rozwija nam się lista map tutaj klikamy w WISLA.usr --> Wyświetla się okno Detale – WISLA.usr --> klikamy [importuj] i wgrywamy pobraną mapę.


MAPA WISŁY